Pruszków [pl/es/en] | Kuźnia Serca – duszpasterstwo dzieci i młodych w parafii św. Józefa w Pruszkowie

Pruszków [pl/es/en]

wpr1
Polski

Pruszków to miasto wieloletnich tradycji. Wiele przetrwało. Obecnie jest to miejsce nowoczesne i otwarte na kulturę. Żeby przybliżyć nas do historii tego miejsca, przedstawiam wam 5 faktów o naszym rodzinnym mieście.

 1. Mimo iż Pruszków dostał prawa miejskie w 1916 r. to jako osada istniał już od XV w.
 2. Do niedawna Pruszków był prężnie rozwijającym się miastem typowo fabrycznym.
 3. W Pruszkowie, po upadku powstania warszawskiego Naziści wybudowali obóz przejściowy „Dulag 121″, do którego trafiała wypędzona z Warszawy ludność.
 4. W Pruszkowie został wybudowany pierwszy w Polsce kryty tor kolarski, na którym obecnie organizuje się wiele wydarzeń sportowych.
 5. Do pruszkowskiego klubu sportowego ‚Znicz Pruszków’ należał Robert Lewandowski – obecnie światowej sławy piłkarz znany ze swoich słynnych pięciu goli w dziewięć minut.

Español 

Pruszków es una ciudad con antiguas tradiciones, muchas de las cuales se han conservado. Hoy en día es un lugar moderno y abierto a la cultura. Para aproximarnos a su historia presentamos 5 hechos sobre nuestra ciudad natal.

 1. A pesar de que Pruszków obtuvo el estatus de ciudad en 1916, como población existe ya desde el siglo XV.
 2. Hasta hace poco Pruszków era una pujante ciudad industrial típica.
 3. Tras el aplastamiento del levantamiento de Varsovia los nazis construyeron en Pruszków el campo de tránsito Dulag 121, donde internaron a la población deportada desde la capital.
 4. En Pruszków se construyó el primer velódromo cubierto, en el que hoy en día se organizan numerosas actividades deportivas.
 5. Robert Lewandowski, futbolista conocido hoy en todo el mundo por sus famosos cinco goles en nueve minutos, perteneció al club deportivo Znicz Pruszków.

English

Pruszków is a city of perennial tradiotions. Lots of them still last. Currently it is a modern and open to culture place as well. To make the history of this place more known to us, I present you 5 facts about our hometown.

 1. Despite the fact that Pruszków has got it’s charter in 1916, it had existed even since XV century.
 2. Until recently Pruszków has been a dynamically developing, typicall factory city.
 3. In Pruszków, after the collapse of Warsaw Uprising, Nasists have built the transit camp ‘Dulag 121’, where the banished people from Warsaw have been placed.
 4. In Pruszków has been built the first covered cycling track in Poland, where currently a lot of sport events are organized.
 5. Robert Lewandowski – currently world-famous footballer known for his famous five goals in nine minutes- comes from the ‘Znicz Pruszków’ club.