Znamy tematy ŚDM na lata 2017-2019! | Kuźnia Serca – duszpasterstwo dzieci i młodych w parafii św. Józefa w Pruszkowie

Znamy tematy ŚDM na lata 2017-2019!

sdm temat 2019Warto przypomnieć, że Światowe Dni Młodzieży odbywają się co roku w wymiarze diecezjalnym – tylko niektóre mają charakter międzynarodowych spotkań z papieżem. Wiemy jaki kierunek został nadany na najbliższe trzy lata. Będą to tajemnice związane z Maryją, matką Jezusa i naszą!

XXXII ŚDM (w diecezjach) – 2017 – „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię” Łk 1,49

XXXIII ŚDM (w diecezjach) – 2018 - „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” Łk 1,30

XXXIII ŚDM (w Panamie) – 2019 – „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” Łk 1,38

W komentarzu do ogłoszonych tematów zaznaczono, że są one konsekwentną kontynuacją refleksji jaka miała miejsce w latach 2014-2016, skoncentrowanej na Błogosławieństwach. Maryja jest bowiem tą, którą wszystkie pokolenia nazywać będą błogosławioną. Papież Franciszek spotykając się z wolontariuszami w Krakowie wskazał na Matkę Bożą jako wzór do naśladowania. Zachęcił ich także do pamięci o przeszłości, odwagi w teraźniejszości oraz pokładania nadziei i bycia nadzieją na przyszłość. Zatem zaproponowana tematyka refleksji najbliższych Światowych Dni Młodzieży wyraźnie odwołuje się do Matki Bożej, przywołując jednocześnie obraz młodzieży pielgrzymującej między przeszłością (2017), teraźniejszością (2018) i przyszłością (2019), ożywianej wiarą, nadzieją i miłością.

Refleksja ta jest też zbieżna z tematyką, jaką Ojciec Święty zaproponował biskupom podczas XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w październiku 2018 roku. Jego tematem będzie: „Młodzież, wiara i rozeznania powołania”.

Przypomnijmy, że tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 były słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego.

(Źródło informacji: KAI)

sdm tematy 2017 - 2019