Prezentujemy przeżycia, emocje, wspomnienia i obrazy utrwalone w Krakowie podczas Światowych Dni Młodziezy 2016. Emil Wittstock wykonał kawał dobrej pracy – dobrego oglądania!