O Kuźni Serca | Kuźnia Serca – duszpasterstwo dzieci i młodych w parafii św. Józefa w Pruszkowie

O Kuźni Serca

kowadło-kuznia_serca„Kuźnia Serca” to zaskakująca, intrygująca, a może pociągająca nazwa duszpasterstwa dzieci i młodych działającego przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie.

Kuźnia – najprościej… warsztat lub miejsce wykonywania metalowych przedmiotów za pomocą kucia. A dla nas? Miejsce formacji, integracji, budowania trwałych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, doskonalenia swoich talentów, „bojowisko” i miejsce walki z własnymi wadami i słabościami.

A towarzyszy nam On i Jego „kowadło” – Łaska Boża!

Serce – w Piśmie Świętym zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu przede wszystkim utożsamiane z sumieniem człowieka, z poznaniem, miejscem woli i uczuć (wyrażających się bólem, radością, strachem, rozpaczą czy odwagą). Termin ten obejmuje wszelkie wymiary ludzkiej egzystencji i jest rozumiany jako całe wnętrze człowieka.

Serce – skarb, drogocenny klejnot – o który trzeba się troszczyć, zabiegać, szukać i podejmować trud przemiany (…czyli kucia, dopóki jest gorące – dopóki jest młode, ma zapał i chęć pomocy, służby i miłości…)