A-swjozeful. Helenowska 3
05-804 Pruszków

Tel: (022) 728 19 92 (kancelaria)
Tel: (022) 728 44 93 (ks. proboszcz)
Email: proboszcz@sw-jozef.pl
Strona internetowa parafii: www.sw-jozef.plplan terenu i sal - w jednym - mini